Konsey

ODTÜ Mezunları Konseyi, tüm ODTÜ mezunlarının  örgütlenmelerini bir çatı altında toplayan bir üst oluşumdur.

Çeşitli illerdeki ODTÜ Mezunları Dernek ve Şubeleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı artırmak, Dernek ve Şubelerin etkinlik alanına giren konularda genel ortak ilkeler belirlemek, ODTÜ ile dayanışmanın artırılması doğrultusunda ortak hedefler belirlemek ve bunları gerçekleştirmek için projeler geliştirmek amacını taşır.

1997 yılında kurulmuştur. Yılda 4 kez toplanır.

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Konsey’in doğal başkanıdır.