Yönetim Kurulu

27 Mayıs 2016 Cuma günü yapılan 4. Olağan Genel Kurulumuzda yeni yönetim seçilmiş ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Başkan: R.Onur Ünal (ME’03)
Başkan Yardımcısı: Refik Bayram (ME’01)
Sayman: Onur Bal (IE’05)
Sayman: Erinç Ali Menteş (EE’87)
Yazman: Recai Can (MINE’87)
Üye: Sacid Aker (CHE’80)
Üye: Mustafa Çalık (CHEM’05)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Bünyamin Filik
Öner Mersinligil
Çağrı İmir
Seda Mullaoğlu
Sevgi Topçuoğlu
Tarık Başçıl
Yaşar Ateşoğlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Hikmet Topçuoğlu
Ahmet Börüban
Refik Alsancak

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Nazan Alparslan
Cemal Oğuz Bekâr
Sabahattin Öztaş