Yönetim Kurulu

26 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapılan 5. Olağan Genel Kurulumuzda yeni yönetim seçilmiş ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Başkan: Erinç Ali Menteş (EE’87)
Başkan Yardımcısı: Recai Can (MINE’87)
Sayman: Onur Bal (IE’05)
Sayman: Refik Bayram (ME’01)
Yazman: Burcu Baysal (STAT’11)
Üye: Sevgi Topçuoğlu (CHEM’84)
Üye: Sercan Demircan (CE’12)

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Recepay Sayar (EE’73)
Bünyamin Filik (ME’74)
Hikmet Topçuoğlu (MATH’82)